Theo đó, từ nguồn nguyên liệu tro, xỉ than của Trung tâm điện lực phả lại , Nhà máy sản xuất vật liệu không nung sẽ sản xuất vật liệu xây không nungxi măng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Có 4 nhà máy nhiệt điện khác cũng đang được xây dựng và khi đi vào hoạt động sẽ thải ra một khối lượng tro xỉ than khổng lồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *